σεβαστεύω

Α [σεβαστός]
σέβομαι, ντρέπομαι.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Σεβαστευομένων — Σεβαστεύω pres part mp fem gen pl Σεβαστεύω pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Sebastián — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar al auto …   Wikipedia Español

  • Sebastián — El origen del nombre Sebastián no es del todo conocido, pero es muy probable que provenga de la palabra griega σεβαστευω (sevastéfo), derivada a su vez del verbo σεβαζω (sevázo) cuyo significado es reverenciar, honrar. El adjetivo griego… …   Enciclopedia Universal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.